Vad du behöver veta innan du väljer sjukgymnast:

Du kan alltid söka sjukgymnast utan läkarremiss.

Hälsovalet styr inte ditt sjukgymnastval utan du har rätt att söka vilken praktik du vill inom Region Skåne.

Högkostnadskortet gäller för samtliga patienter.

Gym och övriga terapeuter hittar ni på "www.lsportsclub.com"

Humanistiska grundprinciper:

Margareta Borglin, Samuel Bjager och Peter Nilsson arbetar som legitimerade sjukgymnaster inom försäkringssystemet.

Vi arbetar efter humanistiska grundprinciper med vetenskapliga och kundskapsbaserade metoder, där patienten står i centrum och är delaktig i behandlingen.

Våra behandlingsformer:

Vi är specialiserade inom OMI (internationell ortopedisk medicin), Reumatologi, Mckenzie (Mekanisk Diagnostik och Terapi) och idrottsmedicin. De behandlingsformer vi vanligen använder oss av är manipulation, mobilisation, rehabiliteringsträning och akupunktur.

Vi arbetar med Axelina och artrosskola.